WINDOWS HOSTING

Windows Hosting VNA-Start
432.000 VNĐ/NĂM
- Dung lượng: 500MB
- Băng thông: 5G
- Email: 10
- MSSQL: 1
- MySQL: 0
Windows Hosting VNA-Silver
1.080.000 VNĐ/NĂM
- Dung lượng: 1GB
- Băng thông: 20G
- Email: 25
- MSSQL: 3
- MySQL: 1
Windows Hosting VNA-Gold
1.920.000 VNĐ/NĂM
- Dung lượng: 2GB
- Băng thông: 100G
- Email: Không giới hạn
- MSSQL: 7
- MySQL: 1
Windows Hosting VNA-Platinum
4.560.000 VNĐ/NĂM
- Dung lượng: 5GB
- Băng thông: Không giới hạn
- Email: Không giới hạn
- MSSQL: 11
- MySQL: 1

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 
Tên miền

Phí khởi tạo 01 lần

VNĐ

Phí duy trì 01 năm

VNĐ

Tổng 01 năm đầu

VNĐ

 .com 0 280.000 280.000 200.000 (Năm đầu)
 .com.vn 350.000 350.000 700.000 630.000 (Năm đầu)
 .vn 350.000 470.000 830.000 750.000 (Năm đầu)